ఏపీ మంత్రి నారాయణ ఇంటిలో ఐటీ దాడులు..

మంత్రి నారాయణకు సంబందించిన నారాయణ మెడికల్ కాలేజీలో మరియు ఆయన ఇంటిలో ఇన్ కమ్ ట్యాక్స్ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు.ఇన్ కమ్ ట్యాక్స్ అధికారులు నాలుగు బృందాలుగా విడిపోయి సోదాలు జరిపారు. ఎన్నికల సమయంలో ఈ విధమైన దాడులు జరగడం పార్టీ వర్గాలను ఆందోళనకు గురి చేశాయి. ఇన్ కమ్ ట్యాక్స్ సోదాల మీద నారాయణ గాని, అతని కుటుంబ సభ్యులుగాని స్పందించ లేదు.

leave a reply